TLAČNO LITJE ALUMINIJA

Dolgoletne izkušnje pri razvoju orodij za avtomobilsko industrijo, ki smo si jih nabrali v podjetju, so dobra popotnica za izdelavo najzahtevnejših orodij.
Obvladujemo izdelavo orodij za vse sestavne dele avtomobilske industrije in drugih izdelkov za široko potrošnjo, ki jih, glede na tehnologijo, ki jo ima na razpolago kupec, izdelamo kot posamična orodja.

OBREZILNA ORODJA

Orodja izdelujemo za vse vrste odlitkov.
V skladu z zahtevami kupca skupaj načrtujemo proizvodno tehnologijo in izdelamo orodje skupaj z ustrezno opremo za uporabo le tega.

GRAVITACIJSKO LITJE

Ukvarjamo se z izdelavo kokil in jedrovnikov za litje v pesek po naročilu kupca.
Na osnovi risbe ali izdelka, ki ga posreduje kupec, izdelamo 3D model, konstrukcijo ter optimizacijo kokil in jedrovnikov za uporabo v proizvodnji.

BRIZGANJE PLASTIČNIH MAS

Izdelava brizgalnih orodij predstavlja pomemben delež našega proizvodnega programa. Na osnovi risbe izdelka ali 3D modela, ki nam ga posreduje kupec, pripravimo metodologijo izdelave, ki je osnova za načrtovanje orodij.
Po potrebi lahko izdelamo tudi računalniško simulacijo. Rezultati simulacije nam pomagajo pri hitrejši optimizaciji orodij in skrajšujejo čas izdelave. Orodja preizkušamo pri naših kooperantih, kjer lahko izdelamo tudi manjše serije izdelkov. S tem dosegamo visoko kvaliteto in zagotavljamo možnost takojšnje uporabe orodja v serijski proizvodnji.

OSTALO

Izdelujemo tudi orodja za potrebe steklarske industrije, saj že vrsto let sodelujemo z eno izmed svetovno najbolj priznanih steklarn.
Izdelujemo tudi orodje za brizganje gume, poliuretana ipd.