Jezik:

Razvoj visokotehnološke inovacije – elektromagnetni ventilski blok GSRAdvanced

Podjetji Pulko ventili Ruše d.o.o. in Orodjarstvo Gorjak d.o.o. sta na razpisu Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO, ki ga je razpisalo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, pridobili nepovratna sredstva za projekt z naslovom »Razvoj visokotehnološke inovacije – elektromagnetni ventilski blok GSRAadvanced manifold«.

Podjetjema je bilo skupno odobrenih 294.291,58 € nepovratnih sredstev, naložbo pa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija v okviru ukrepa Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Opis in namen operacije

Z RRI projektom »Razvoj visokotehnološke inovacije – elektromagnetni ventilski blok GSRAdvanced manifold« naslavljamo pereč in nikoli v celoti rešljiv izziv v branži. Produkt bo visokotehnološka inovacija, ki bo neposredno nagovarja potrebo trga prihodnosti na področju razvoja servisne opreme v okviru avtomobilske industrije (vozila na električni pogon) in bo hkrati ključno prispevala k delovanju v smeri blažitve podnebnih sprememb in varovanju okolja znotraj branže ter direktnega vstopa v krožno gospodarstvo. Produkt bo narejen iz recikliranih materialov, imel bo podaljšano življenjsko dobo ter bo 98 % reciklabilen. Dodana vrednost razvojnega projekta pa se bo odražala še v ključnih pridobljenih znanjih, ki jih bo moč implicirati v druge branže. 

Rezultati operacije

Rezultat operacije bo visokotehnološka inovacija – razvit elektromagnetni ventilski blok GSRAdvanced manifold. 

Izdelek bo imel, v primerjavi s konkurenčno oz. obstoječo ponudbo, nižjo skupno težo, narejen bo iz novega materiala in reševal bo izziv netesnosti.

Cilji operacije

Posamezni cilji operacije so: razvoj homogenega telesa izdelka iz novega materiala, razvoj povezljivosti komponent, razvoj izboljšane tesnosti, razvoj vzdržljivosti na tlak, razvoj optimizirane postavitve priključkov ter izdelava vmesnih prototipov in končnega prototipa. V okviru projekta bomo izvedli še aktivnosti razvoja 3D modelov, industrijskega designa, razvoja livnega sistema in razvoja orodja, priprave tehnološkega postopka, izdelave nulte serije in verifikacije produkta. Izvedene bodo tudi aktivnosti projektnega, finančnega in administrativnega vodenja projekta, aktivnosti desiminacije projekta ter marketinško-trženjske aktivnosti s ciljem uspešnega prodora na trg.

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na: www.eu-skladi.si